Metoda ultradźwiękowa (piezo) w chirurgii plastycznej nosa

Rynoplastyka, bardziej znana jako plastyka nosa (lub korekcja nosa),  jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji plastycznych na świecie. W XXI wieku bardzo dynamicznie rozwinęły się techniki operacyjne tego narządu. Na całym świecie specjaliści w zakresie chirurgii nosa coraz ostrożniej przekształcają i zmieniają chrząstkę i kości podczas zabiegu. Starają się przy tym zapewnić odpowiednie podparcie skóry nosa.

Pomimo tych postępów w samym podejściu i technice prowadzenia zabiegu, większość chirurgów nadal korzysta z tradycyjnych instrumentów operacyjnych. Rewolucyjną zmianą okazało się zastosowanie metody ultradźwiękowej, tzw. piezochirurgii.

Ta innowacyjna metoda wykorzystuje wibracje ultradźwiękowe do precyzyjnego, delikatnego cięcia i przekształcania kości. Piezochirurgia nosa pozwala na precyzyjne cięcia i modelowanie kości nosa przy jednoczesnym oszczędzaniu  otaczających kość tkanek miękkich. 

To nowoczesna procedura zmniejszająca ryzyko krwawień, zasinień i obrzęków na twarzy po operacji. Przyśpiesza powrót do zdrowia i poprawia efekty leczenia.

Piezochirurgia nosa

Czym jest plastyka nosa metodą piezo?

Plastyka nosa wykonywana metodą Piezo jest precyzyjnym i delikatnym zabiegiem. Wykorzystuje się w niej technologię ultradźwięków do zasilania precyzyjnych końcówek tnących. Z ich użyciem chirurg może zmieniać kształt i grubość kości. Może wykonywać mikro nacięcia tkanki łącznej (do czego tradycyjnie używa się dłuta i młotka). Dzięki temu nie powoduje żadnych uszkodzeń dla innych, miękkich tkanek nosa.

Krótka historia techniki piezochirurgii

Piezochirurgia znana jest w Europie już od ponad dekady i jest stosowana głównie w stomatologii, a przede wszystkim w chirurgii szczękowo-twarzowej. Dopiero przed kilku laty dzięki ogromnemu zaangażowaniu światowej sławy francuskiego chirurga plastyka Dr Oliviera Gerbaulta i dzięki jego współpracy z niemieckim laryngologiem Dr. Milosem Kovaceviciem, opracowano całkowicie nową technikę operacyjną, która zmieniła na zawsze podejście do operacji plastycznych nosa.

Ta innowacyjna technologia jest skutecznym i małoinwazyjnym rozwiązaniem dla pacjentów z szerokim zakresem oczekiwań związanych z rekonstrukcją nosa. Precyzyjne końcówki tnące eliminują potrzebę stosowania wielu bardziej traumatycznych narzędzi używanych tradycyjnie w plastyce nosa. Pozwalają także łatwiej panować nad jego kształtem. Duża różnorodność końcówek roboczych wykorzystywanych w piezochirurgii umożliwia jego korektę od subtelnych nieregularności, poprzez usuwanie i przekształcanie kości, co poprawia funkcję i wygląd nosa.

W jaki sposób wykonuje się operację piezochirurgiczną nosa?

Podczas wykonywania tej procedury zazwyczaj stosowana jest „otwarta” plastyka nosa.

Pozwala to zachować wyjątkową dokładność i precyzję zarówno przy korekcji przegrody nosa jak i kości nosa zewnętrznego.

Pacjenci zainteresowani operacją plastyczną nosa najbardziej obawiają się łamania kości, związanego z tym bólu, długiego okresu gojenia i niepewnych rezultatów operacji.  

Od początków chirurgii nosa do dzisiaj podstawowymi narzędziami chirurga dla części kostnych nosa są dłuto i młotek. Celem chirurga jest usunąć garb z nosa, złamać kości grzbietu i ustawić je tak, aby nos był węższy i prosty.

Dzięki technologii Piezo ta operacja przebiega inaczej

Przy użyciu zróżnicowanych końcówek roboczych chirurg ma możliwość wykonania we właściwy sposób „rzeźby” w niewielkich kościach nosa. Kości te można nacinać, wygładzać, szlifować i bardzo precyzyjnie kształtować. 

Dzięki tej technice można sprawić, że kości są cieńsze, niekoniecznie je łamiąc. Cała operacja odbywa się pod pełną kontrolą wzroku, a w miejscach trudnodostępnych operator ma możliwość użycia endoskopu (kamery).  Zaletą jest pełna kontrola nad przebiegiem operacji, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zdarzeń niepożądanych. Tym samym w wyniku procedury poprawiają się wyniki leczenia i skraca okres rekonwalescencji.

Moje doświadczenia z metodą piezo w chirurgii nosa

W swojej praktyce operacyjnej metodę piezochirurgii stosuję od 2016 r. Miałem szczęście poznawać tajniki tej procedury w czasie kursów i warsztatów chirurgii nosa (m.in. Stuttgart, Bergamo) prowadzonych przez  samego dr-a O. Gerbaulta – propagatora piezochirurgii nosa na świecie. W ramach członkostwa w  Europejskim Towarzystwie Chirurgii Plastycznej Nosa ( Rhinoplasty Society of Europe) mam możliwość stałej wymiany doświadczeń na temat piezochirurgii z dr. O. Gerbaultem i innymi chirurgami nosa, którzy regularnie stosują tę metodę operacyjną.

Mnie osobiście metoda piezo daje praktyczne rozwiązanie problemów, z którymi musiałem mierzyć się wcześniej podczas operacji nosa. W trakcie zabiegu dokładnie widzę teraz kość, którą chcę ukształtować i mogę pełni kontrolować jej nową formę. Mogę precyzyjnie wyszczuplić kości nosa, szczególnie u pacjentów z bardzo „ciężkim i grubym” szkieletem tego narządu. Łatwiej radzę sobie nawet z ruchomymi elementami kostnymi po urazach lub po wcześniejszych operacjach nosa. 

W czasie operacji  czuję się pewniej, że nie zranię miękkich tkanek operowanego obszaru takich jak skóra, błony śluzowe itp., ponieważ piezo przecina  tylko kości nie naruszając tkanek miękkich. Obecnie piezochirurgia jest rekomendowaną metodą w chirurgii nosa. Doświadczenia własne z metodą piezochirurgiczną w operacjach funkcjonalno-estetycznych (a także plastycznych) pozwalają mi polecać ten rodzaj zabiegu wszystkim pacjentom, u których przewidujemy w czasie operacji ingerencję w części kostne przegrody nosa lub kości nosa zewnętrznego.