Pośród najważniejszych celów w mojej karierze zawodowej chcę skupić się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z poszerzaniem umiejętności własnych oraz lekarzy. Dotyczy to tych, którzy zamierzają w laryngologii zajmować się chirurgią nosa i leczeniem chrapania.

Cele zawodowe w najbliższej przyszłości

Najprościej mój pomysł na rozwój można ując w kilku punktach:

  • Dalszy rozwój wysokospecjalistycznej placówki zajmującej się kompleksowym leczeniem schorzeń zatok oraz zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych nosa. Także u pacjentów po wcześniejszych operacjach z wykorzystaniem procedur małoinwazyjnych (np. balonoplastyka, radiochirurgia, piezochirurgia)
  • Dalszy rozwój kompleksowego ośrodka diagnostyki oraz leczenia chrapania i bezdechów. Ten cel będę realizował przy współpracy z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy oraz wykorzystaniem najnowszych technologii diagnostycznych i terapeutycznych
  • Sałe wdrażanie technik endoskopowych w leczeniu schorzeń laryngologicznych. Między innymi endoskopowa chirurgia stanów zapalnych i nowotworowych nosa i zatok, endoskopowe operacje przegrody nosa, ślinianek, dróg łzowych itp.
  • Rozwój ośrodka chirurgii rekonstrukcyjnej nowotworów skóry twarzy,
  • Edukacja młodych lekarzy w zakresie nowoczesnych procedur operacyjnych z zastosowaniem metod małoinwazyjnych.