W 1994 roku zostałem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Medyczny). W 1996 roku podjąłem pracę w III Klinice Laryngologii w Katowicach – Ochojcu, obecnie Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej (tam pracuję do dzisiaj), gdzie początkowo głównym kierunkiem moich zainteresowań medycznych były operacje onkologiczne w laryngologii.

Specjalizacja

W 2003 roku uzyskałem tytuł specjalisty otolaryngologa – chirurga głowy i szyi. Od tego czasu zacząłem się zajmować małoinwazyjną chirurgią w laryngologii. Początkowo była to mikrochirurgia krtani i chirurgia plastyczna przegrody nosa. W kolejnych latach – funkcjonalna endoskopowa chirurgia nosa i zatok (FESS). W dalszej kolejności w centrum moich zainteresowań zawodowych znalazło się także leczenie chrapania oraz bezdechów. Kolejno doszły: chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna nowotworów skóry twarzy, a także małoinwazyjne operacje migdałków i inne drobne zabiegi laryngologiczne.

W latach 2005 – 2012 zajmowałem się wdrożeniem endoskopowych metod operacyjnych nosa i zatok w kilku placówkach medycznych na terenie kraju.

Praktyka za granicą

Przełomowym momentem był dla mnie pobyt w 2006 roku w Klinice w Grazu prowadzonej przez prof. H. Stammbergera (to wiodący na świecie ośrodek endoskopowej chirurgii nosa i zatok) oraz uczestnictwo w licznych kursach.  Kursy te prowadził dr. Wormald z Australii czołowy ekspert z zakresu chirurgii zatok na świecie.

Od tego czasu stałem się zagorzałym propagatorem w Polsce metody FESS, czyli funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok. Kolejne pobyty w Grazu oraz uczestnictwo w kursach prowadzonych przez w innych znanych europejskich ośrodkach klinicznych pozwoliły mi na dalszy rozwój zawodowy oraz badania naukowe.

Uczestniczyłem w  licznych kursach  prowadzonych przez wybitnych światowych profesorów laryngologów i chirurgów plastyków m. in.:

 • H. Stammberger (Austria)
 • P.J. Wormald (Australia)
 • W. Gubisch (Niemcy)
 • V. Lund (Anglia)
 • C. Vicini (Włochy)
 • E. Tardy (USA)
 • K. Hormann (Niemcy)
 • P. Castelnuovo (Włochy)
 • W. Hosemann (Niemcy)
 • D. Rettinger (Niemcy)
 • B. Kotecha (Anglia)
 • P. Palma (Włochy)
 • R. Weber (Niemcy)

Oddziały szpitalne

W latach 2005 – 2012 zajmowałem się wdrożeniem endoskopowej metody operacyjnej zatok w kilku placówkach medycznych w Polsce. W latach 2007 – 2010 współorganizowałem oraz kierowałem prywatnym oddziałem Laryngologii MEDICAL-GB w Katowicach, który specjalizował się w małoinwazyjnej chirurgii laryngologicznej.

Towarzystwa

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Częste kontakty z ośrodkami międzynarodowymi zaowocowały członkostwem w Niemieckiej Akademii Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, Europejskim Towarzystwie Rynologicznym oraz Europejskim Towarzystwie Chirurgii Plastycznej Nosa.  Kolejne pobyty w Klinikach w Grazu (endoskopowa chirurgia zatok), w Ulm (chirurgia funkcjonalno-estetyczna nosa) w Stuttgarcie (chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna nosa) i w Mannheim (leczenie chrapania i bezdechów sennych) zainspirowały mnie do stworzenia wysokospecjalistycznego ośrodka, który zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób zatok przynosowych i zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych nosa oraz diagnostyką i chirurgicznym leczeniem chrapania i zaburzeń oddychania w czasie snu .

Szpital Angelius

Kolejne pobyty w Klinikach w Grazu (endoskopowa chirurgia zatok), w Ulm (chirurgia funkcjonalno-estetyczna nosa) w Stuttgarcie (chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna nosa) i w Mannheim (leczenie chrapania i bezdechów sennych) zainspirowały mnie do stworzenia wysokospecjalistycznego ośrodka w szpitalu Angelius w Katowicach. Oddział od 2010 roku stale rozwija swoją działalność i obecnie zajmuje się:

 • kompleksowym leczeniem chorób zatok przynosowych i zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych nosa,
 • diagnostyką i chirurgicznym leczeniem chrapania i zaburzeń oddychania w czasie snu.
 • chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną zmian i nowotworów skóry twarzy,

W ramach tego ośrodka prowadzimy działalność leczniczą dla Pacjentów, badawczą oraz edukacyjną dla młodych lekarzy. Moje zajęcia edukacyjne obejmują: endoskopowe operacje nosa i zatok przynosowych, chirurgię funkcjonalno-estetyczną nosa oraz wykorzystanie metod małoinwazyjnych w chirurgii laryngologicznej.