Palenie papierosów – nie tylko rak płuca

Liczba Polaków, którzy palą w ostatnich latach zmniejsza się. Na ten pozytywny trend wpływają regulacje prawne, takie jak zakaz palenia w miejscach publicznych czy też zakaz reklamowania wyrobów tytoniowych. Niemałą rolę odgrywają również popularne akcje antynikotynowe. Uświadamiają one szkodliwość palenia papierosów oraz zachęcają do podjęcia próby zerwania z nałogiem. Równocześnie maleje społeczna akceptacja dla palenia papierosów. Coraz mniej młodych mężczyzn sięga po papierosa. Powszechnie z nałogiem tym łączymy raka płuca. Skojarzenie to, choć poprawne, jest niepełne. Z nikotynizmem powiązany jest cały szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Część z nich zostanie omówiona w poniższym artykule. 

papierosy nie tylko rak płuca

Palenie papierosów szkodzi sercu i naczyniom krwionośnym

Udowodniono, że palenie papierosów odgrywa dużą rolę w rozwoju procesu miażdżycowego. Innymi czynnikami, predysponującymi do jego powstania są cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz nadciśnienie. Mówiąc ogólnie, miażdżyca to przewlekły proces zapalny, w wyniku którego dochodzi do zwyrodnienia i przerostu ścian tętnic. Obrazowo przypomina to swego rodzaju zwężenie rurki, w wyniku którego pogarsza się przepływ krwi. Tym samym dochodzi do lokalnego niedokrwienia zaopatrywanych tkanek oraz narządów. To właśnie miażdżyca jest wiodącą przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Osoby palące mają znacznie wyższe ryzyko zawału, a nawet nagłej śmierci sercowej.

Palenie papierosów a przewlekła obturacyjna choroba płuc

Palenie szkodzi płucom nie tylko poprzez wywoływanie karcynogenezy, czyli nowotworzenia. U wielu palących dochodzi do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Choroba ta polega na uszkodzeniu struktury małych dróg oddechowych i ich rozdęcia. Prowadzi to do upośledzonego przepływu powietrza przez wspomniane drogi oddechowe. Objawia się ona dusznością oraz przewlekłym odkrztuszaniem plwociny. Chorzy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc nierzadko rozwijają różnego rodzaju powikłania sercowe. Są równocześnie dużo bardziej podatni na zachorowanie na zapalenie płuc, a drobne infekcje dróg oddechowych przechodzą ciężej.

Palenie papierosów to przyczyna raka pęcherza

Rak pęcherza jest dość częstym nowotworem. Dotyka częściej mężczyzn, co jest związane między innymi z faktem, że mężczyźni znacznie częściej i więcej palą. Objawia się on zazwyczaj pojawieniem się krwi w moczu. Nowotwór ten wymaga interwencji chirurgicznej. Niestety, rak ten przebiega często bezobjawowo, przez co jest nierzadko diagnozowany późno. Wtedy leczenie musi być bardziej radykalne, a tym samym wiąże się z usunięciem całego pęcherza. Wiąże się to ze sporym pogorszeniem jakości życia. 

papierosy nie tylko rak płuca

Nowotwory gardła i szyi 

Palenie papierosów jest również jedną z głównych przyczyn zachorowania na nowotwory gardła i szyi. Obok papierosów czynnikami ryzyka są również:

  • spożywanie wysokoprocentowego alkoholu
  • zakażenia onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego
  • narażenie na chemikalia wziewne

Są to najczęściej raki płaskonabłonkowe. Charakteryzują się one dość szybkim wzrostem oraz wysoką agresywnością. Ich terapia pozostaje trudna, a efekty niezadowalające. Objawy nowotworów głowy i szyi zależą od miejsca, w którym rozwija się tenże nowotwór. Przebieg jest zazwyczaj podstępny, a symptomy nierzadko ignorowane. Do głównych objawów należą:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy zgłosić się do laryngologa. Zbierze on z Państwem wywiad oraz przeprowadzi badanie i zadecyduje o dalszej diagnostyce.

Rak krtani – najczęstszy z nowotworów głowy i szyi

Rak krtani dotyka około dwóch i pół tysiąca Polaków. To mniej więcej tyle, ile zmieści się w dziesięciu długich tramwajach. Dotyka on znacznie częściej mężczyzn i jest rozpoznawany zazwyczaj pomiędzy 55 a 65 rokiem życia. Terapia tego groźnego nowotworu obejmuje zazwyczaj chirurgię oraz radioterapię. Na szczęście w ostatnich latach doszło do znaczącej poprawy rokowania w tym nowotworze. Niestety, pomimo zminimalizowania skutków ubocznych radioterapii w ostatnich latach, pozostają one dotkliwe dla pacjenta. 

Jak rzucić palenie?

Nieco banalnym będzie stwierdzenie, że rzucanie palenia jest trudne. Wielu byłych palaczy musiało podjąć kilka prób, aby ostatecznie rozstać się z nałogiem. Decyzja o zaprzestaniu palenia jest pierwszym i najważniejszym krokiem, aby uwolnić się od dymu tytoniowego. W przypadku jej podjęcia warto skontaktować się z lekarzem. Oceni on stopień naszego uzależnienia i zasugeruje odpowiednią pomoc farmakologiczną.