Alergie u dorosłych – czy to możliwe?

Alergia może pojawić się w każdym wieku, nie tylko w niemowlęcym czy szkolnym, ale również w wieku dojrzałym. Najczęściej pojawia się jednak w początkowym okresie życia, co jednak nie jest regułą. Alergia zaliczana jest do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych obok takich jak nowotwory, AIDS czy choroby układu oddechowego oraz krążenia. Wzrost zachorowania na alergie, szczególnie pokarmowe, notuje się od lat 80. ubiegłego wieku. Obecnie szacuje się, że dotyczy ona nawet 2,4-5% populacji osób dorosłych.

Alergie u dorosłych

W temacie występowania alergii wiemy bardzo dużo. Poznane są mechanizmy na poziomie fizjologicznym i molekularnym, mamy narzędzia diagnostyczne oraz coraz lepiej radzimy sobie z jej leczeniem, np. poprzez stosowanie leków przeciwhistaminowych czy diety eliminacyjnej. Rodzaj alergii u dzieci i niemowląt jest doskonale znany, jednak alergie u dorosłych są rzadko poruszane.

Ponadto, dotychczas nie potwierdzono żadnego mechanizmu, który wyjaśniałby ostatecznie, dlaczego alergie pojawiają się u niektórych dopiero w wieku dorosłym. Istnieje zatem kilka teoretycznych hipotez, które mogą wyjaśniać ten problem. Częstym powodem pojawiania się nowych sezonowych alergii jest podróżowanie z jednego regionu geograficznego na inny. Jeśli dorastaliśmy na obszarze, na którym znajdują się pewne rośliny i drzewa, a następnie przenieśliśmy się na inny teren z odmienną roślinnością, na którą nie byliśmy narażony, nasz organizm może wytworzyć nową alergię na nieznane wziewy.

Alergie u dorosłych – przyczyny

Alergie u dzieci i niemowląt mają najczęściej charakter genetyczny. Jednak czynników genetycznych na rozwój alergii wpływają czynniki środowiskowe i to właśnie one są najczęstszą przyczyną nieprawidłowych reakcji immunologicznych występujących u osób dorosłych. Zaliczyć można do nich styl życia, stres, czynniki klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska czy chemiczne dodatki do żywności. Należy pamiętać, że układ immunologiczny człowieka jest układem dynamicznym, w którym nieustannie trwa produkcja przeciwciał i przebiegają różne procesy mające na celu powstanie odporności nabytej oraz ochronę różnego rodzaju. Alergie u dorosłych mogą pojawiać się w czasie nadmiernego osłabienia, stresu czy chronicznego zmęczenia. W takim przypadku układ immunologiczny może funkcjonować nieprawidłowo, dlatego substancje nieszkodliwe wcześniej, mogą stać się przyczyną dokuczliwych dolegliwości.